استاد نیما مستشیری،مدرس ویلن کلاسیک و ایرانى
آموزشگاه موسیقى آواى پارسى (ناردونه)

متولد ۱۳۶۳

شروع نوازندگی از سال ۷۹

اساتید:ارسلان کامکار-ابراهیم لطفی-امیر اسلامی-لوریس هویان.

نوازندگی در :ارکستر مهرگان
ارکستر صبا نوبانگ چکامه
ارکستر مجلسی سمنان
گروه موسیقی بیداد
گروه موسیقی اداک و….

سابقه تدریس به مدت ١٣سال درآموزشگاه موسیقى

تحصیلات آکادمیک موسیقى در رشته نوازندگی ساز جهانی

در حال حاضر نوازنده در ارکستر رتوریک،ارکستر گلهای نوین به رهبری رضا مریوند.

نیما مستشیری نیما مستشیری نیما مستشیری نیما مستشیری