آموزشگاه موسیقی ناردونه

آموزش سازهای کلاسیک

آموزش سازهای سنتی

jazz

آموزشگاه موسیقی

 سه تار سازی است قدیمی و از دسته سازهای زهی که در اثر ضربه ناخن انگشت سبابه به صدا در می آید .

وجه تسمیه سه تار معلوم است ؛ زیرا اول دارای سه سیم بوده و بعد ها یک سیم به آن اضافه شده است .

می گویند که سیم چهارم را “مشتاق علیشاه ” اضافه کرده و به نام او آن را ” مشتاق ” گویند .

سه تار تشکیل شده از کاسه ، دسته و پنجه که محل گوشی ها است.

کاسه این ساز تقریبا کروی و به شکل گلابی است که از وسط نصف کرده باشند.

جنس کاسه از چوب درخت توت است . روی کاسه ساز صفحه نازک چوبی قرار دارد

که درروی آن نزدیک دسته ساز چند سوراخ تعبیه شده است . اندازه سه تار در نواحی مختلف فرق می کند

و بطور متوسط در حدود ۷۶ تا ۸۰ سانتی متر است محل ارتعاش آزاد سیم یعنی فاصله خرک تا شیطانک ۶۳ سانتی متر است . روی دسته به وسیله زه باریکی پرده بندی شده است و در پهلوی دسته شیاری است

که محل گره زدن زه پرده ها است .

پرده های اصلی با چند لا، زه پیچیده شده است که آن را شاه پرده و پرده های فرعی را میان پرده می گویند .

سه تار دارای چهار سیم است . سیم ها در انتها به سیم گیر متصل بوده و پس از عبور از خرک

موازی هم در امتداد دسته از شیار شیطانک رد شده و بعد از یک ” زه چهار لا ” که فوق شیطانک است

گذشته و به گوشی ها پیچیده می شود . گوشی روی پنجه مخصوص سیم سفید

( اول و سوم ) و گوشی پهلوی پنجه مخصوص دو سیم زرد ( دوم و چهارم ) است .

در آزمایش هایی که روی تارهای مرتعش بعمل آمده معلوم شده که سیم هایی که با زدن مضراب به ارتعاش در می آید

اگر محل مضراب در کنار باشد “هارمونیک ” فراوان یا فرکانس زیاد ایجاد می کند.

ازین جهت چنین سازی صدایی تیز فلزی دارد . در صورتی که اگر به جای مضراب ناخن یا انگشت را بکار بریم

از عده هارمونیک با فرکانس زیاد کاسته شده و صدا ملایم تر به گوش می رسد

ازین جهت صدای سه تار از سازهای مشابه لطیف تر است . سه تار دارای ۲۵ تا ۲۸ پرده است .

وسعت صوتی آن در روی سیم اول از ( do3 تا SoI4 ) و روی سیم زرد از ( SOI1 تا Re4 ) است .

برای نواختن ، سه تار را روی ران پا قرار می دهند

و با ناخن انگشت سبابه دست راست عمود بر امتداد سیم ضربه وارد میکنند

 

آموزشگاه موسیقی