فرهاد صفری – ۱۳۶۱ – تهران

• فراگیری ساز تنبک را از ۱۰ سالگی نزد اژدر سلطان آبادی و علیرضا مشعوفی آغاز کرد.
• سال ۱۳۸۰ گروه «ریتم نوین» را تشکیل داد و به اجرای کنسرت‎های مختلف پرداخت . این گروه بر مبنای ریتم‎ها و پارتیتورهایی که او برای سازهای کوبه‎ای می‎نوشت فعالیت می‎کرد.
• از سال ۱۳۸۱ شروع به طراحی و ساخت ساز های کوبه ای نمود که منجر به ساخت “کوبانه ” گردید.
• در ادامه تحقیقات خود در این زمینه با تجربیات به‎دست‎آمده توانست سازهای دیگری با نام‎های «زروان»، «کارنگ»، «باژ»، «باژنگ»، «بادیه»، «زجل» ،«دفک» و «سیلک» و «گاسان» را دراندازه‎های گوناگون ابداع و به ثبت رساند.
• ۱۳۸۷ضبط آلبوم تکنوازی تمبک با نام «بر مدار زمان» و انتشار آن در سال ۱۳۹۵
• همکاری با گروه‎های مختلفی از جمله « اینک»، « قمر» ، «گروه مولوی » و «گروه فردوسی» (به همراه استاد شهرام ناظری)
گروه بربطیان (استاد حسین بهروزی نیا)
• همکاری در پروژه « در سکوت آفتاب نیمه شب» همراه استاد محمدرضا درویشی و پروژه « ناگفته» همراه حافظ ناظری
• علاوه بر اجراهای داخل ایران می توان به کنسرت ها و فستیوال های برون مرزی زیر اشاره کرد؛
اوتاوا، مونترال، تورنتو،کلگری؛ کانادا (۲۰۱۸)
مسکو، روسیه (۲۰۱۸)
انگلستان، لندن (۲۰۱۶)
سوئد، استکهلم (۲۰۱۶)
سوئد ، یوتبوری، مالمو،استکلهم (۲۰۱۵(
برلین، آلمان (۲۰۱۵)
سنگاپور (۲۰۱۳(
کلمبیا ، مدلین فستیوال جهان صدا (۲۰۱۳(
روسیه ، مسکو (۲۰۱۳(
روسیه ، مسکو (۲۰۱۲(
سوییس ، لوگانو (۲۰۱۲(
سوییس ، لوکارنو ، فستیوال موسیقی فولک (۲۰۱۲(
ترکیه ، قونیه (۲۰۱۱(
امارات،دوبی (۲۰۱۱(
فرانسه ، پاریس کاخ اکتشافات (۲۰۰۶(
فرانسه ، پاریس سازمان یونسکو (۲۰۰۶(
از دیگر فعالیتهای وی می بایست به همکاری در بخش کوبه ای موسیقی مجموعه های تلویزیونی همچون پایتخت و شاهگوش و … و نیز آلبوم های ذیل اشاره نمود:
• آلبوم از زبورتنهایی
• در سکوت آفتاب نیمه شب
• در سایه سار مهتاب
• آلبوم وطن من
• آلبوم درنگ
• آلبوم درفش کاویانی
• آلبوم از جان و از دل
• آلبوم مهریان
• آلبوم من خانه نمی دانم
• آلبوم حکایت
• آلبوم لامی
• آلبوم شب زیبا
• آلبوم در آتش آوازها
• آلبوم اینک دریچه ای به بیکرانگی
• آلبوم ۱۰ تصنیف
• آلبوم نقشی دیگر
• آلبوم کاسمسا
• آلبوم زمستان
• آلبوم آتش
• آلبوم گلبانگ
• آلبوم گلفرش