حسين ضرورى(آواز كلاسيك، پاپ، صداسازى و سلفژ ، گيتار پاپ)
نوامبر 4, 2017
حسین ضروری
نوامبر 4, 2017

حسین ضروری

حسین ضروری

حسین ضرورى؛ مدرس آواز كلاسیك، پاپ، صداسازى و سلفژ ، گیتار پاپ در آموزشگاههای ناردونه و هیوا

دیدگاه ها بسته شده است

رفتن به نوارابزار