حسین ضروری
نوامبر 4, 2017
آشنا….
نوامبر 22, 2017

حسین ضروری

حسین ضروری

حسین ضرورى؛ مدرس آواز كلاسیك، پاپ، صداسازى و سلفژ ، گیتار پاپ در آموزشگاه های ناردونه و هیوا

دیدگاه ها بسته شده است

رفتن به نوارابزار